Merke

Skreddersydde løsninger for spesielle prosjekter

Brannbeskyttelsesindustrien er preget av visse typer brannslukningsmidler assosiert med bestemte bygninger eller miljøer.

Hos T O Slettebøe AS er vi stolte av å være teknisk kreative når vi konstruerer systemer som krever spesialiserte løsninger. Fra vår erfaring med unike slokkesystemer har vi funnet ut at vi ofte sparer våre kunder penger i avgang fra standard praksis.
T O Slettebøe AS er ofte involvert i å utvikle tilpassede løsninger basert på spesifikke krav; krav som kan ha oppstått på grunn av et forsikringsvilkår eller ønsket om å optimalisere bygningsfunksjonen og / eller dens brannsikkerhet.

Det er mange grunner til at konvensjonelle brannslokkingsløsninger ikke er valgt. I noen tilfeller skyldes det forsikringskrav. I andre er den eksisterende teknologien rett og slett ikke egnet. Slike løsninger kan være nødvendig for historiske bygninger, high bay warehouse, unike produksjonsanlegg, vindmøller, biomasseanlegg eller siloer.

Ta kontakt med oss hvis du har en unik applikasjon eller utfordring, og du ønsker en annen mening. Kontakt vår produktansvarlig for mer informasjon. 

Roy Henriksen
henriksen@sletteboe.no

"Forskjellen mellom å tro og vite blir ofte misforstått. Å ivareta historiske bygninger er ikke alltid det samme som å ivareta uvurderlige eiendeler."