SSD Standard, rustfri med rustfri spiker, rundhode

  • Benyttes i alle vanlige nagleoperasjoner
  • Rustfri med rustfri spiker
  • Rundhode