Merke

Sundstrøm kombifilter A1B2E2K1HGP3 SR-599

Varenummer:
 SUN SR 599

Kombifilter, spesialdesignet for å greie de høye luftstrømmene viften gir. Godt dimensjonert karbonmengde gir høy opptaksevne og lang levetid. Viften brukes alltid med 2 identiske filtre. Hvert filter er testet ved 125 l/min og greier gjennombruddstidene uten den minste lekkasje.

  • A1 Beskytter mot organiske gasser og damp, f.eks. løsemidler, med kokepunkt over +65 °C.
  • B2 Beskytter mot uorganisk gass og damp, for eksempel klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.
  • E2 Beskytter mot sur gass og damp, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid.
  • K1 Beskytter mot ammoniakk og visse aminer, f.eks. etylendiamin.
  • Hg Beskytter mot kvikksølv. Begrenset brukstid, se bruksanvisningen.
  • P3 Beskytter mot partikler.
882,-
  • Pris eks. mva. pr. stk.
  • Lagerbeholdning: 4

Beregn frakt