Merke

Innstillingsmal for dreiejern

Varenummer:
 TOR TTS 100
  • For oppsliping av eggens originale form på dreieskulper og skråmeiseler .
  • Benyttes ved sliping med jiggene SVD-185 og SVS-50.
  • Med innebygd geometrier

Dette produktet er kun tilgjengelig for våre registrerte bedriftskunder (kontokunder).
Du kan søke om dette her: registrer ny kunde

  • Pris eks. mva. pr. stk.
  • Ikke på lager

Beregn frakt

Inställningsdon för svarvstål TTS-100

Patents: SE 529 606, EP 1818138, U.S. 7 686 678, U.S. 8 556 685

Skålskölp
Profilskölp
Plan snedmejsel med rak egg
Plan snedmejsel med konvex egg
Oval snedmejsel med konvex egg

För skölpar och snedmejslar

Det här unika inställningsdonet, som är konstruerat för skölpjiggen SVD-186 och multijiggen SVS-50, gör Tormeks system ännu bättre och ännu lättare att använda. Du kan nu på några sekunder upprepa eggens exakta form och vinkel på skål- och profilskölpar liksom på plana och ovala snedmejslar med antingen en rak eller en konvex egg.

Styrkan med inställningsdonet TTS-100 är att det fungerar oberoende av stenens diameter. Du får alltid samma eggvinkel – även när stenen blir mindre efter en tid. Inställningsdonet fungerar även på läderbrynskivan.

Jigg för skölpar SVD-186

Jigg för skölpar SVD-186.

Multijigg SVS-50

Multijigg SVS-50.

 

Tre faktorer bestämmer formen

Tre inställningar bestämmer formen på en svarvskölp och en snedmejsel. Genom att använda dessa och upprepa dem vid varje skärpning, får du varje gång en exakt upprepning av formen.

Slipjigg SVD-186

Inställning SVD-186

Multijigg SVS-50

Inställning SVS-50

1. Inställningen av jiggen, JS.

 
Utstick SVD-186 Utstick SVS-50

2. Verktygets utstick i jiggen, P.

 
Universalstödet. Hål A. Universalstödet. Hål B.

3. Universalstödets läge. Hål A eller hål B.

 

 

Så fungerar inställningsdonet TTS-100

Montera

Montera verktyget i jiggen med ett fast utstick.

Ställ in

Ställ in universalstödets avstånd mot slipstenen.

Slipa

Slipa. Eggens form repeteras nu exakt.

 

Lämpliga former

Lämpliga former framgår av Tormeks inställningsguide nedan, som även finns som en PDF. Dessa geometrier, dvs. formen och eggvinkeln har rekommenderats av erfarna svarvare och av etablerade svarvskolor bl.a. Craft Supplies i USA och Drechselstube Neckarsteinach i Tyskland.

Eftersom ett verktyg kan ha ett obegränsat antal kombinationer av former och eggvinklar, avviker formen på ett nytt verktyg mer eller mindre från någon av dem i guiden. Därför måste du först forma verktyget till en av guidens former. Sedan går det snabbt och enkelt att skärpa verktyget – det tar mindre än en minut.

Det är viktigt att du håller dig till den form du har valt och inte växlar från en form till en annan. Då utnyttjar du fullt ut fördelen med TTS-100 eftersom du snabbt kan skärpa upp verktyget utan att behöva slipa bort material. Skulle du behöva en annan form är det bättre att arbeta med flera verktyg och ge dem olika former. Det betyder mindre avbrott för formning och skärpning av verktygen och du får mera tid för svarvning.

 

Inställningsguide

 

Profiletiketter

Anteckna inställningarna på den profiletikett, som medföljer inställningsdonet och fäst den på verktyget. Nu har du full kontroll på de tre inställningarna och kan exakt upprepa dem vid alla kommande skärpningar.

En detaljerad instruktion om hur du formar och skärper svarvskölpar och snedmejslar finns i kapitlen om jiggarna SVS-186 och SVS-50 i Tormeks handbok. Kapitlen kan även laddas ner från vår hemsida.

Profiletikett - skålskölp

Skålskölp.

Profiletikett - snedmejsel

Snedmejsel.

 

Sats extra profiletiketter, PL-01

PL-01 profiletiketter

Med jiggen för skölpar SVD-186 och multijiggen SVS‑50 medföljer 9 st profiletiketter.

PL-01 satsen innehåller 9 st extra etiketter, så du kan notera favoritformerna på alla dina skålskölpar, profilskölpar och snedmejslar.

 

Formning och skärpning

Man måste skilja på formning och skärpning av ett eggverktyg. Vid formningen slipar man bort material för att få den önskade formen och eggvinkeln. Vid skärpning putsar man upp den befintliga formen på eggen så att den blir vass. Ibland används ordet slipning för både formning och skärpning. Tormek-metodens styrka är skärpningen, som utförs så att både eggens form och eggvinkel repeteras exakt. Eftersom så liten mängd material slipas bort – man bara putsar upp eggen – är Tormek-metoden mycket snabb.

Formningen av ett verktyg, som för det mesta görs bara en gång, kan ta mellan 10 och 20 minuter beroende på hur mycket stål som skall slipas bort. Formningen kan innebära en ändring av snedvinkeln på en snedmejsel eller av fingerformen på en skölp och dessutom att man ändrar eggvinkeln.

Om du behöver ändra eggens form väsentligt och mycket material måste slipas bort, kan den första grovformningen göras på en vanlig bänkslipmaskin, som går med högt varv och utan vattenkylning. Men du måste då slipa försiktigt så att eggen inte bränns. Vid slipning på en bänkslipmaskin är det lätt gjort att man trycker verktyget för hårt mot slipskivan för att snabba på slipningen. Snabbstål (HSS) tål upphettning bättre än kolstål, men det finns ändå en risk att den yttersta spetsen, som är mycket tunn, överhettas och därmed förlorar en del av hårdheten.

Eftersom du måste slipa försiktigt och avbryta med täta kylningar blir skillnaden i sliptid mellan en bänkslipmaskin och Tormek-maskinen i praktiken liten. De extra minuter det kan ta att göra den första formningen på Tormek-maskinen är väl använda, eftersom du då är helt säker på att stålets egenskaper inte förändras och att skärpan då håller längre.

 

Tekniken vid slipning på en högvarvig bänkslipmaskin skiljer sig från den teknik man använder vid slipning på en långsamgående slipsten, där stålet kyls av vatten.

  • På en långsamgående slipsten måste du trycka hårdare än på en bänkslipmaskin. Samma höga tryck på en bänkslipmaskin gör att stålet överhettas. Du kan trycka så hårt du kan när du slipar på en slipsten. Bästa effekten får du om du trycker med fingrarna närmast eggen.
  • Rör verktyget i sidled under slipningen så att hela stenens bredd används och så att du undviker att det bildas spår i stenen.
  • Vid slipning av en stor yta som på en snedmejsel med en rak egg blir sliptrycket lågt och stenen kan sättas igen och tappa slipförmågan. Aktivera då slipstenen några gånger under slipningen med stenjusteraren SP-650.
  • Om du skall minska eggvinkeln väsentligt, som t.ex. vid omformning av en snedmejsel från 40° till 30° och kanske dessutom ändra snedvinkeln, behöver en hel del material slipas bort. Du kan då slipa bort bakkanten eller hälen på en bänkslipmaskin. Var försiktig så att stålet inte överhettas och sluta slipa innan du når eggens spets. Gör den slutliga formningen på Tormek-maskinen.
  • Använd inte en bänkslipmaskin om du ska slipa bort stål från spetsen dvs. öka eggvinkeln.

PDF TTS-100 sprängskiss